S-RAIL B.V.

Jansbuitensingel 20
6811 AD Arnhem

e info@s-rail.nl
t 026 - 370 99 84
f 026 - 389 22 44

Steel watches, compared to omega replica other precious metal watches, are not dominant in rolex uk terms of material value, but in terms of practical replica watches performance, steel watches are the most suitable choice for rolex replica everyday wear.

S-Rail filosofie

S-RAIL is gespecialiseerd in het beveiligen van baanwerkers aan het spoor. We leiden onze mensen goed op, voeren ons werk zo goed mogelijk uit en doen dat volgens de regels die door ProRail zijn opgesteld. Binnen de branche van de werkplekbeveiliging zijn we daar niet uniek in.Onderscheiden wij ons dan niet van de andere werkzame bedrijven? Die vraag kan wellicht het beste worden beoordeeld door onze collega’s in het veld. Zij zeggen het volgende over S-RAIL.

Hans Schuil: "Wij hebben een individueel opleidingsbeleid dat staat als een huis."
Dat is waar. Onze gedachte daarbij is dat mensen in principe nooit zijn uitgeleerd en dat het leuk en uitdagend is om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen om zodoende aan je eigen toekomst te bouwen. Dat we daar veel tijd, geld en menskracht in investeren is ook waar. Voor ons is dat niet bijzonder, maar vanzelfsprekend.

"Er heerst een grote mate van openheid en een sfeer van vertrouwen.", aldus Erwin Steringa.
De voorkeur gaat inderdaad uit naar het werken op basis van vertrouwen in plaats van het opleggen van allerlei regels. Lukt dat altijd? Nee, want veilig werken vereist duidelijke regels. En toch vertrouwen wij binnen deze regels op het eigen inzicht van ons personeel. Dat laatste is tevens een van de belangrijkste redenen dat wij maandelijks bijeenkomsten organiseren, de zogenaamde TOM-bijeenkomsten, waar inzichten gedeeld worden en getoetst aan de regelgeving.

Willem Allon onderstreept dat vooral de medewerkers zelf bijzonder zijn; "Wij zijn bijzonder, omdat een redelijk aantal van ons geen 'spoorse' achtergrond heeft."
Dat klopt: lang niet iedereen die bij S-RAIL is komen werken heeft eerdere werkervaring in het spoor. Wij vinden het belangrijker dat iemand de juiste motivatie heeft voor het werk. Dit betekent niet dat wij actuele ervaring niet belangrijk vinden. Maar ervaring alleen is niet voldoende. De meeste mensen nemen immers ook geen tandarts met 50 jaar ervaring. Door onze trainingen en begeleiding tijdens het werk komt de ervaring al vrij snel. Ook dit onderscheidt ons van onze collega-bedrijven.

"Binnen S-RAIL is er veel en direct persoonlijk contact en kun je iedereen die je wilt op hele korte termijn te spreken krijgen,....... en dat is heel bijzonder!", zegt Michael van Eck.
Dat vinden wij niet bijzonder, maar volkomen logisch. Hoe kun je anders een gevoel van betrokkenheid en saamhorigheid opbouwen en vertrouwen aan je personeel geven als je elkaar niet of nauwelijks kent of niet naar mensen luistert?

Onze personeelsleden zien elkaar minstens eenmaal per maand tijdens de eerder genoemde TOM-bijeenkomsten (Training Op Maat). Daar worden ervaringen uitgewisseld en leren de medewerkers van elkaar. Buiten deze bijeenkomsten kan iedere medewerker altijd een beroep doen op de stafmedewerkers of directie. Zij staan altijd klaar voor een individueel gesprek.

Concluderend kun je stellen dat het bijzondere van S-RAIL wellicht niet in de afzonderlijke aspecten van onze organisatie en dienstverlening schuilt, maar juist in de onderlinge samenhang van deze aspecten met elkaar.

Het geheel: wij werken er dagelijks met elkaar aan om onze bedrijfscultuur verder uit te bouwen en te versterken. Dit doen wij echter niet alleen met onze medewerkers maar tevens met onze opdrachtgevers waarvoor wij werken. Vertrouwen en duidelijke afspraken over wat je van elkaar kunt verwachten spelen hierbij een belangrijke rol. Zowel op de korte als op de lange termijn. Een samenwerking is namelijk nooit ‘af’. Het is een continu proces!

Contact S-RAIL 24-uurs service

Robert Jan Burger
06 - 300 598 26

Onderlinge samenhang